Ga naar de hoofdinhoud
 • Deutsch
 • English
 • français
 • Español
 • Italiano
 • Nederlands
 • Australië

  Australië

  (AUD $)

 • België

  België

  (EUR €)

 • Bulgarije

  Bulgarije

  (BGN лв.)

 • Canada

  Canada

  (CAD $)

 • Cyprus

  Cyprus

  (EUR €)

 • Denemarken

  Denemarken

  (DKK kr.)

 • Duitsland

  Duitsland

  (EUR €)

 • Estland

  Estland

  (EUR €)

 • Finland

  Finland

  (EUR €)

 • Frankrijk

  Frankrijk

  (EUR €)

 • Griekenland

  Griekenland

  (EUR €)

 • Hongarije

  Hongarije

  (HUF Ft)

 • Hongkong SAR van China

  Hongkong SAR van China

  (HKD $)

 • Ierland

  Ierland

  (EUR €)

 • Israël

  Israël

  (ILS ₪)

 • Italië

  Italië

  (EUR €)

 • Japan

  Japan

  (JPY ¥)

 • Kroatië

  Kroatië

  (EUR €)

 • Letland

  Letland

  (EUR €)

 • Litouwen

  Litouwen

  (EUR €)

 • Luxemburg

  Luxemburg

  (EUR €)

 • Maleisië

  Maleisië

  (MYR RM)

 • Malta

  Malta

  (EUR €)

 • Nederland

  Nederland

  (EUR €)

 • Nieuw-Zeeland

  Nieuw-Zeeland

  (NZD $)

 • Noorwegen

  Noorwegen

  (EUR €)

 • Oostenrijk

  Oostenrijk

  (EUR €)

 • Polen

  Polen

  (PLN zł)

 • Portugal

  Portugal

  (EUR €)

 • Roemenië

  Roemenië

  (RON Lei)

 • Singapore

  Singapore

  (SGD $)

 • Slovenië

  Slovenië

  (EUR €)

 • Slowakije

  Slowakije

  (EUR €)

 • Spanje

  Spanje

  (EUR €)

 • Tsjechië

  Tsjechië

  (CZK Kč)

 • Verenigd Koninkrijk

  Verenigd Koninkrijk

  (GBP £)

 • Verenigde Arabische Emiraten

  Verenigde Arabische Emiraten

  (AED د.إ)

 • Verenigde Staten

  Verenigde Staten

  (USD $)

 • Zuid-Korea

  Zuid-Korea

  (KRW ₩)

 • Zweden

  Zweden

  (SEK kr)

 • Zwitserland

  Zwitserland

  (CHF CHF)

AGB

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisbepalingen
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als aanbieder ((1) KÖsmetik) sluit via de website www.koesmetik.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname door de GmbH van eventuele door u gebruikte voorwaarden tegengesproken. Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een rechtstransactie (2) aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.
§ 2 Sluiting van het contract
Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.
(1) Onze aanbiedingen op internet zijn niet-bindend en vormen geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten.
Via het online winkelwagensysteem kunt u een bindend aankoopaanbod (bestelling) indienen.
(2) De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelwagentje” geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u naar het “winkelwagentje” gaan en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Nadat u op de pagina "Afrekenen" bent gekomen en uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtpagina. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie nog eens te controleren en deze wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of de aankoop annuleren. Door de bestelling door te geven via de knop "Overeenkomst om te betalen voor de bestelling die u plaatst" een bindend aanbod doen om met betaling te bestellen.
De aanvaarding van het aanbod (en daarmee het sluiten van de overeenkomst) vindt plaats onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling
(3) Bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) ter bevestiging van de uitvoering van de bestelling of levering van de goederen (orderbevestiging). Als u geen bericht hierover heeft ontvangen, bent u niet meer gebonden aan uw bestelling. In dit geval worden eventueel reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald. Uw aanvraag tot het maken van een offerte is voor u vrijblijvend. Wij zullen u hierover een voorstel doen
(4) bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.
De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract (5) wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.
§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde (1) contractuele relatie betreft.
De goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald. (2)
§ 4 Aansprakelijkheid
Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan het leven, het lichaam of (1) de gezondheid. Bovendien zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in geval van frauduleus verhullen van een gebrek, in geval van een garantie voor de kwaliteit van het gekochte artikel en in alle andere door de wet geregelde gevallen.
De aansprakelijkheid voor gebreken binnen de reikwijdte van de wettelijke garantie is gebaseerd op de overeenkomstige (2) regeling in onze klanteninformatie (deel II).
(3) Als essentiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract ons op grond van de inhoud ervan oplegt om het doel van het contract te bereiken , waarvan de uitvoering in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig kunt vertrouwen.
Bij schending van kleine contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid voor licht nalatig (4) plichtsverzuim uitgesloten.
(5) Gezien de huidige stand van de techniek kan de datacommunicatie via internet niet gegarandeerd te allen tijde foutloos en/of beschikbaar zijn. In dit verband zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daarop aangeboden diensten.
§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door (1) dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voordeelbeginsel).
De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de bestaande zakelijke relaties met ons en (2) de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel als u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.
De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. (3)
_______________________________________________________________________________________
II.Klantinformatie
1. Identiteit van de verkoper
KÖsmetik GmbH Königsallee 60B
40212 Düsseldorf Duitsland
E-mail: info@koesmetik.de
2. Informatie over het sluiten van het contract
De technische stappen om het contract af te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met Hoofdstuk 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).
3. Contracttaal, contracttekstopslag
3.1. De contracttaal is Duits.
3.2. Wij slaan niet de volledige contracttekst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.
3.3. Als u buiten het online winkelwagensysteem een ​​offerte aanvraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.
4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten
De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de artikelbeschrijving en de aanvullende informatie op onze website.
5. Prijzen en betaalmethoden
5.1. De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Je bent ongeveer één dienovereenkomstig
aangewezen knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending gegarandeerd is.
5.3. Welke betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving.
5.4. Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is vermeld, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.
6. Leveringsvoorwaarden
6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende artikelbeschrijving.
6.2. Als u consument bent, is het bij wet geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken
7.1. De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.
7.2. Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

8. Verplichting om kosten voor retourzending te dragen
8.1 Indien de annulering het gevolg is van een defect aan de goederen (defecte doos of defecte bloemen), hoeft de klant geen retourkosten te dragen.
8.2 Indien een annulering voortvloeit uit een andere reden dan beschreven in 8.1, is de klant verantwoordelijk voor het dragen van de kosten.
8.3 Bij annulering worden de verzendkosten niet vergoed.

 

Betaalmogelijkheden van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling geschiedt aan Klarna:

 • Factuur: De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf verzending van de goederen. De factuurvoorwaarden vindt u hier hier.
 • Koop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95) of onder de voorwaarden die anders vermeld staan ​​bij het afrekenen. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van de maand nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft verzonden. Meer informatie over kopen op afbetaling, waaronder de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet, vindt u hier hier.
 • Direct: Na het plaatsen van uw bestelling wordt het bedrag direct van uw rekening afgeschreven.
 • Automatische incasso: De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. Het tijdstip wordt u per e-mail medegedeeld.

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur, koop op afbetaling en automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier hier. U kunt algemene informatie over Klarna krijgen hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.

Privacybeleid

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, sturen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna. Op deze manier kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. U kunt algemene informatie over Klarna krijgen hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid behandeld.